Rotary, ”Kendinden Önce Hizmet” i yaşam felsefesi edinmiş, mesleğinde başarılı, yüksek ahlak standartlarına ve etik değerlere sahip, dünya barışına inanan kişilerin bu amacı gerçekleştirmek için açlık, yoksulluk, cehalet ve eşitsizlikleri yok etmeye yönelik çalıştığı ve bu değerlere sahip genç nesiller yetiştirmeyi amaçlayan iyi insanların bir araya geldiği hizmet kuruluşudur.

 

İş ve meslek yaşamında başarıya ulaşmış yüksek ahlak değerlerine sahip kişilerin bir araya gelerek bilgi birikimlerini ve olanaklarını Seferihisarlılarla paylaşmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Dernekler yasasına uygun olarak TEOS Sakin Rotary Kulübünü kurmuşlardır.

 

Kulübün kuruluşu 26 Haziran 2013 tarihinde Uluslar arası Rotary tarafından onaylanmıştır.